Kursy językowe zagranicą

Wyjazdy językowe to najskuteczniejsza formuła nauki języka obcego. Angielski w Anglii i na Malcie, francuski we Francji, hiszpański w Hiszpanii

Kurs niemiecki 2

Angieli Bell St Albans 10 września 2016 Kurs angielskieg o Bell Cambidge 10 września 2016 Opis kursu Na kursie indywidualnym 1 to 1 w szkole Bell Cambridge każdy słuchacz ma do swojej dyspozycji własnego nauczyciela, który przeprowadza analizę potrzeb słuchacza, służy...

Kurs angielski 1

Opis kursu Na kursie indywidualnym 1 to 1 w szkole Bell Cambridge każdy słuchacz ma do swojej dyspozycji własnego nauczyciela, który przeprowadza analizę potrzeb słuchacza, służy radą i konsultacjami odnośnie obszarów językowych wymagających specjalnej uwagi,...